Všechny kurzy

Kód kurzuÚroveň pokročilostiTyp kurzůSemestrPobočkaDenČasPočet hodinObdobíCenaObjednat
SP/790IIndividuálníIndividuálníJarníVáclavák7x1,55.990 
SP/1060IIndividuálníIndividuálníJarníVáclavák10x15.290 
SP/760IIndividuálníIndividuálníJarníVáclavák7x13.899 
SP/1090IIndividuálníIndividuálníJarníVáclavák10x1,57.350 

Španělština

3.899 7.350 

Detailnější popis obsahu kurzů podle stupně obtížnosti dle evropského vzdělávacího rámce naleznete níže.
Pro zvolení správné jazykové úrovně kurzu Vám rádi zašleme rozřazovací test.

Katalogové číslo: Španělština Kategorie:

A1 - úplní začátečníci

Popis kurzu

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • El primer día: rozloučit se, představit sebe i ostatní, ptát se a odpovídat na otázky týkající se jména a národnosti, poděkovat, omluvit se a zeptat se, když nerozumíte.
 • Mi clase de español: pojmenovat věci ve třídě, říci jaké jsou a jakou mají barvu, vyjádřit, co se nachází na určitém místě, říci, co děláte při hodinách španělštiny, vyjádřit proč se učíte španělsky.
 • De campo y playa: říci co děláte o prázdninách, a popsat svůj prázdninový den, popsat místo, kde trávíte prázdniny, porovnávat různá místa, říci, že je něco lepší nebo horší, vyjádřit, kde se nachází osoby, místa a věci.
 • Del trabajo a la casa: ptát se a odpovídat na otázky týkající se povolaní, vyjádřit, čím chcete být a proč, zeptat se na adresu, e-mail a telefonní číslo a poskytnout tyto údaje, počítat do 100, vykat, hovořit o počasí.
 • Estos somos nosotros: hovořit o rodině a příbuzných a učit příbuzenské vztahy, zeptat se na věk osob a říci, kolik je vám let, popsat vzhled osob a jejich vlastnosti, zeptat se a říci, co nebo kdo je NEJ, určit datum, zeptat se a říci, kdy máte narozeniny.
 • Cuestión de gustos: říci, co máte rádi, co vás baví, co se vám libí, vyjádřit jaké jsou vaše záliby ostatních, říci co a jak často děláte ve volném čase, říci co se vám líbí na druhých, vyjádřit, že něco umíte nebo neumíte dělat, hovořit o tom, jaké firmy se vám líbí.
 • De marcha por la ciudad: popsat svůj běžný den, říci co budete dělat a zeptat se na plány ostatních, zeptat se a říci, kolik je hodin, domluvit si schůzku, přijmout a odmítnout pozvání, zeptat se a říci, kdy a kde se koná určitá událost, zeptat se na cestu a vysvětlit, jak se dostat na určité místo, popsat svůj rozvrh hodin.
 • Mi casa es tu casa: pojmenovat předměty, které si sbalíte na cestu, popsat věc, kterou neumíte pojmenovat ve španělštině, určit, kde se věci nacházejí a komu patří, popsat svůj dům nebo byt a jeho jednotlivé části, mluvit o výhodách místa, kde bydlíte, přivítat návštěvu a být zdvořilým hostem, říci, že je něco dovoleno nebo zakázáno.
 • **¡Que aproveche! 😗* pojmenovat potraviny, vyprávět o svých stravovacích návycích, určit cenu a množství potravin, někomu něco poradit, přikázat a zakázat, nakoupit potraviny, objednat si v testauraci, popsat z čeho se skládá pokrm.
 • Mi álbum de viajes: říci, co jste dělali v uplynulých dnech i dříve v minulosti, vyjádřit, jak se vám líbilo to, co jste prožili, vyprávět kdy jste něco dělali naposledy.

Gramatika:

 • Výslovnost, osobní zájmena
 • pravidelné zvratné sloveso
 • nepravidelné sloveso BÝT (SER)
 • Zápor ve větě, národnost a přídavná jména obyvatelská
 • Tázací zájmena a příslovce
 • Podstatná jména, přídavná jména, Členy
 • Rozdíl mezi SER, ESTAR a HAY (BÝT)
 • Časování pravidelných sloves v přit. čase, nepravidelná slovesa, ukazovací zájmena
 • Vazba para +infinitiv
 • Zvratná zájmena
 • Tvoření ženského rodu, použití členu s podstatnými jmény určujícími povolaní
 • Vykání
 • Přivlastňovací zájmena-nesamostatná
 • Předložka DE, A, EN
 • Příslovce muy (velmi), bastante (hodně), un poco(trochu), nada (vůbec)
 • Stupňování přídavných jmen- třetí stupen
 • Slovesa Gustar, Encantar, Interesar
 • Zájmena předmět nepřímého (předmět ve 3. P.), Zájmena s předložkou, vztažné zájmeno QUE
 • Zápor ve větě – dvojí zápor
 • Ir a+ infinitiv, Tener QUE + infinitiv, Poder+ infinitiv.
 • Předložky + příslovečná určení času, Předložky se slovesem IR, Antes De/Despues De+ infinitiv
 • Neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, přivlastňovací zájmena-samostatná
 • Neosobní vazby HAY QUE, (No) se puede, Está prohibido+ infinitiv
 • Rozkazovací způsob pro 2 osobu jednotného čísla, věty zvolací, Spojka SI+ Sloveso v přítomném čase
 • Trpný rod a zvratné SE
 • Minulý čas jednoduchý (pretéritoperfecto simple, pretérito indefinido)

Slovní zásoba:

 • Pozdravy, národnosti a jazyky, země
 • Předměty ve třídě, barvy, aktivity na hodinách španělštiny
 • Prázdninové a volnočasové aktivity, části dne a každodenní činnosti, místa v přírodě a ve městě
 • Povolání a místa výkonu povolání, osobní údaje, světové strany, roční období, počasí, číslovky
 • Rodina, rodinný stav, povahové vlastnosti, měsíce, vzhled osob.
 • Záliby, zájmy, volný čas, druhy filmů
 • Místa ve městě, dopravní prostředky, předložky pro určení místa a času, orientace ve městě, kulturní události, dny v týdnu, školní předměty.
 • Části domu, nábytek, fráze používané na návštěvě
 • Ovoce, zelenina, maso, ryby, sladkosti, nápoje…., výrazy používané v restauraci a při nakupování
 • Výrazy pro hodnocení zážitků

Učebnice: Aventura 1 a Aventura 1 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

A1+ - začátečníci

Popis kurzu

A1+ Vhodné pro studenty s malou předznalostí španělštiny.

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • El primer día: rozloučit se, představit sebe i ostatní, ptát se a odpovídat na otázky týkající se jména a národnosti, poděkovat, omluvit se a zeptat se, když nerozumíte.
 • Mi clase de español: pojmenovat věci ve třídě, říci jaké jsou a jakou mají barvu, vyjádřit, co se nachází na určitém místě, říci, co děláte při hodinách španělštiny, vyjádřit proč se učíte španělsky.
 • De campo y playa: říci co děláte o prázdninách, a popsat svůj prázdninový den, popsat místo, kde trávíte prázdniny, porovnávat různá místa, říci, že je něco lepší nebo horší, vyjádřit, kde se nachází osoby, místa a věci.
 • Del trabajo a la casa: ptát se a odpovídat na otázky týkající se povolaní, vyjádřit, čím chcete být a proč, zeptat se na adresu, e-mail a telefonní číslo a poskytnout tyto údaje, počítat do 100, vykat, hovořit o počasí.
 • Estos somos nosotros: hovořit o rodině a příbuzných a učit příbuzenské vztahy, zeptat se na věk osob a říci, kolik je vám let, popsat vzhled osob a jejich vlastnosti, zeptat se a říci, co nebo kdo je NEJ, určit datum, zeptat se a říci, kdy máte narozeniny.
 • Cuestión de gustos: říci, co máte rádi, co vás baví, co se vám libí, vyjádřit jaké jsou vaše záliby ostatních, říci co a jak často děláte ve volném čase, říci co se vám líbí na druhých, vyjádřit, že něco umíte nebo neumíte dělat, hovořit o tom, jaké firmy se vám líbí.
 • De marcha por la ciudad: popsat svůj běžný den, říci co budete dělat a zeptat se na plány ostatních, zeptat se a říci, kolik je hodin, domluvit si schůzku, přijmout a odmítnout pozvání, zeptat se a říci, kdy a kde se koná určitá událost, zeptat se na cestu a vysvětlit, jak se dostat na určité místo, popsat svůj rozvrh hodin.
 • Mi casa es tu casa: pojmenovat předměty, které si sbalíte na cestu, popsat věc, kterou neumíte pojmenovat ve španělštině, určit, kde se věci nacházejí a komu patří, popsat svůj dům nebo byt a jeho jednotlivé části, mluvit o výhodách místa, kde bydlíte, přivítat návštěvu a být zdvořilým hostem, říci, že je něco dovoleno nebo zakázáno.
 • **¡Que aproveche! 😗* pojmenovat potraviny, vyprávět o svých stravovacích návycích, určit cenu a množství potravin, někomu něco poradit, přikázat a zakázat, nakoupit potraviny, objednat si v testauraci, popsat z čeho se skládá pokrm.
 • Mi álbum de viajes: říci, co jste dělali v uplynulých dnech i dříve v minulosti, vyjádřit, jak se vám líbilo to, co jste prožili, vyprávět kdy jste něco dělali naposledy.

Gramatika:

 • Výslovnost, osobní zájmena
 • pravidelné zvratné sloveso
 • nepravidelné sloveso BÝT (SER)
 • Zápor ve větě, národnost a přídavná jména obyvatelská
 • Tázací zájmena a příslovce
 • Podstatná jména, přídavná jména, Členy
 • Rozdíl mezi SER, ESTAR a HAY (BÝT)
 • Časování pravidelných sloves v přit. čase, nepravidelná slovesa, ukazovací zájmena
 • Vazba para +infinitiv
 • Zvratná zájmena
 • Tvoření ženského rodu, použití členu s podstatnými jmény určujícími povolaní
 • Vykání
 • Přivlastňovací zájmena-nesamostatná
 • Předložka DE, A, EN
 • Příslovce muy (velmi), bastante (hodně), un poco(trochu), nada (vůbec)
 • Stupňování přídavných jmen- třetí stupen
 • Slovesa Gustar, Encantar, Interesar
 • Zájmena předmět nepřímého (předmět ve 3. P.), Zájmena s předložkou, vztažné zájmeno QUE
 • Zápor ve větě – dvojí zápor
 • Ir a+ infinitiv, Tener QUE + infinitiv, Poder+ infinitiv.
 • Předložky + příslovečná určení času, Předložky se slovesem IR, Antes De/Despues De+ infinitiv
 • Neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, přivlastňovací zájmena-samostatná
 • Neosobní vazby HAY QUE, (No) se puede, Está prohibido+ infinitiv
 • Rozkazovací způsob pro 2 osobu jednotného čísla, věty zvolací, Spojka SI+ Sloveso v přítomném čase
 • Trpný rod a zvratné SE
 • Minulý čas jednoduchý (pretéritoperfecto simple, pretérito indefinido)

Slovní zásoba:

 • Pozdravy, národnosti a jazyky, země
 • Předměty ve třídě, barvy, aktivity na hodinách španělštiny
 • Prázdninové a volnočasové aktivity, části dne a každodenní činnosti, místa v přírodě a ve městě
 • Povolání a místa výkonu povolání, osobní údaje, světové strany, roční období, počasí, číslovky
 • Rodina, rodinný stav, povahové vlastnosti, měsíce, vzhled osob.
 • Záliby, zájmy, volný čas, druhy filmů
 • Místa ve městě, dopravní prostředky, předložky pro určení místa a času, orientace ve městě, kulturní události, dny v týdnu, školní předměty.
 • Části domu, nábytek, fráze používané na návštěvě
 • Ovoce, zelenina, maso, ryby, sladkosti, nápoje…., výrazy používané v restauraci a při nakupování
 • Výrazy pro hodnocení zážitků

Učebnice: Aventura 1 a Aventura 1 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

 

A2 - falešní začátečníci

Popis kurzu

A2

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • De cinco estrellas: popsat hotel, hotelové služby a pokoj, rezervovat ubytování, dávat pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích, rozumět výstražným, příkazovým a zákazovým značkám, popsat stav, ve kterém se nachází určitá věc nebo místo, požádat o pomoc a službu
 • De tiendas: Pojmenovat některé obchody a druhy zboží, počítat do milionů, pojmenovat části oblečení a hovořit o tom, co rádi nosíte, nakupovat oblečení, pracovat s webovou stránkou a nakupovat přes internet, popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit svůj názor na ně
 • **! Vaya fauna! 😗* říci co je dobré a špatné pro živ. Prostředí, říci co děláte pro životní prostředí, vyjádřit svůj názor a souhlas či nesouhlas s názory druhých, vyjádřit. Co děláte v tuto chvíli, pojmenovat, jak se cítíte, a popsat vlastní pocity a nálady.
 • Como pasa el tiempo: vyprávět o dětství a jiných obdobích života, popisovat osoby, věcí a místa v minulosti, reagovat na zprávy, porovnat minulý s současný život.
 • Lo pasado, pasado está: hovořit o některých významných historických událostech, vyprávět příhody a zážitky z minulosti, vyprávět o životě slavných osobností
 • Felicidades: hovořit o tom jak se slaví různé svátky, vyjádřit co obvykle děláte, pogratulovat a popřát vše nejlepší, vyjádřit přání a potřeby
 • Cosas del corazón: Popsat vlastnosti osob, vyjádřit co byste dělali nebo nedělali v určité situaci, hovořit o mezilidských vztazích, vyjádřit pocity, které ve vás vzbuzují různé činnosti
 • Más vale prevenir: popsat své zdravotní potíže a říci, co vás bolí, rozumět radám lékaře a všeobecným doporučením, hovořit o tom, jak pečovat o svůj vzhled
 • Menuda historia: vyprávět smyšlené příběhy, činnosti probíhající v určitý okamžik v minulosti, myšlenky a slova, která zazněla v minulosti
 • Viviendo al máximo: informovat o životních zážitcích a zkušenostech, vyjádřit přání a očekávání, hovořit o zkušenostech se studiem španělštiny

Gramatika:

 • Rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar+přid. Jméno, vazba al + inf., předložky para a por, předložka a pro vyjádření vzdálenosti, spojky pero a sino
 • Neurčitá a záporná zájmena a příslovce, předmět přímý a nepřímý, zájmena předmětu přímého a nepřímého, sloveso parecer.
 • Gerundium, estar v přít. Čase + gerundium, nepravid. Slovesa v přit. Čase prostém, sloveso estar+ přídavné jméno (stavy osob)
 • Imperfektum, slovesné vazby s infinitivem, tvoření příslovcí,
 • Minulý čas jednoduchý, použití minulého času jednoduchého a imperfekta
 • Vazba soler + infinitive, subjunktiv v přítomném čase
 • Podmiňovací způsob a jeho použití, neurčité zájmeno cualquiera, předložkové vazby sloves a přídavných jmen.
 • Rozkazovací způsob, zvratná slovesa, sloveso ser a estar + přídavné jméno, gerundium pro vyjádření způsobu a současně probíhajících dějů.
 • Estar v imperfektum + gerundium, imperfektum v nepřímé řeči, člen
 • Složený čas minulý, použití subjunktivu, slovesa venir – ir, traer-llevar, vazba llevar + gerundium, absolutní superlativ (isimo), tvoření zdrobnělin (ito)

Slovní zásoba:

 • Fráze spojené s rezervací ubytování, hotelové služby, výrazy spojené s přípravou cesty, příd. jména popisující stavy věcí a míst.
 • Obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis
 • Výrazy pro popis životního prostředí, domácí a divoká zvířata, nálady a pocity, spojovací výrazy
 • Témata spojená s dětstvím, fráze vyjadřující údiv, radost, překvapení lítost a hněv
 • Události veřejného života, základní životní události
 • Svátky a oslavy, dárky, gratulace a přání, vzkazy
 • Povahové vlastnosti, mezilidské vztahy, škola a vyučování.
 • Častí lidského těla, nemoci, léky a léčebné prostředky, pohyby a cviky
 • Detektivky, záhadné a strašidelné příběhy
 • Nevšední a extrémní zážitky, slovesa vyjadřující schopnosti, dovednosti, gramatické termíny.

Učebnice: Aventura 1 a 2, Aventura 1 a 2 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

 

A2+ - před - mírně pokročilí

Popis kurzu

A2+

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • De cinco estrellas: popsat hotel, hotelové služby a pokoj, rezervovat ubytování, dávat pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích, rozumět výstražným, příkazovým a zákazovým značkám, popsat stav, ve kterém se nachází určitá věc nebo místo, požádat o pomoc a službu
 • De tiendas: Pojmenovat některé obchody a druhy zboží, počítat do milionů, pojmenovat části oblečení a hovořit o tom, co rádi nosíte, nakupovat oblečení, pracovat s webovou stránkou a nakupovat přes internet, popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit svůj názor na ně
 • **! Vaya fauna! 😗* říci co je dobré a špatné pro živ. Prostředí, říci co děláte pro životní prostředí, vyjádřit svůj názor a souhlas či nesouhlas s názory druhých, vyjádřit. Co děláte v tuto chvíli, pojmenovat, jak se cítíte, a popsat vlastní pocity a nálady.
 • Como pasa el tiempo: vyprávět o dětství a jiných obdobích života, popisovat osoby, věcí a místa v minulosti, reagovat na zprávy, porovnat minulý s současný život.
 • Lo pasado, pasado está: hovořit o některých významných historických událostech, vyprávět příhody a zážitky z minulosti, vyprávět o životě slavných osobností
 • Felicidades: hovořit o tom jak se slaví různé svátky, vyjádřit co obvykle děláte, pogratulovat a popřát vše nejlepší, vyjádřit přání a potřeby
 • Cosas del corazón: Popsat vlastnosti osob, vyjádřit co byste dělali nebo nedělali v určité situaci, hovořit o mezilidských vztazích, vyjádřit pocity, které ve vás vzbuzují různé činnosti
 • Más vale prevenir: popsat své zdravotní potíže a říci, co vás bolí, rozumět radám lékaře a všeobecným doporučením, hovořit o tom, jak pečovat o svůj vzhled
 • Menuda historia: vyprávět smyšlené příběhy, činnosti probíhající v určitý okamžik v minulosti, myšlenky a slova, která zazněla v minulosti
 • Viviendo al máximo: informovat o životních zážitcích a zkušenostech, vyjádřit přání a očekávání, hovořit o zkušenostech se studiem španělštiny

Gramatika:

 • Rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar+přid. Jméno, vazba al + inf., předložky para a por, předložka a pro vyjádření vzdálenosti, spojky pero a sino
 • Neurčitá a záporná zájmena a příslovce, předmět přímý a nepřímý, zájmena předmětu přímého a nepřímého, sloveso parecer.
 • Gerundium, estar v přít. Čase + gerundium, nepravid. Slovesa v přit. Čase prostém, sloveso estar+ přídavné jméno (stavy osob)
 • Imperfektum, slovesné vazby s infinitivem, tvoření příslovcí,
 • Minulý čas jednoduchý, použití minulého času jednoduchého a imperfekta
 • Vazba soler + infinitive, subjunktiv v přítomném čase
 • Podmiňovací způsob a jeho použití, neurčité zájmeno cualquiera, předložkové vazby sloves a přídavných jmen.
 • Rozkazovací způsob, zvratná slovesa, sloveso ser a estar + přídavné jméno, gerundium pro vyjádření způsobu a současně probíhajících dějů.
 • Estar v imperfektum + gerundium, imperfektum v nepřímé řeči, člen
 • Složený čas minulý, použití subjunktivu, slovesa venir – ir, traer-llevar, vazba llevar + gerundium, absolutní superlativ (isimo), tvoření zdrobnělin (ito)

Slovní zásoba:

 • Fráze spojené s rezervací ubytování, hotelové služby, výrazy spojené s přípravou cesty, příd. jména popisující stavy věcí a míst.
 • Obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis
 • Výrazy pro popis životního prostředí, domácí a divoká zvířata, nálady a pocity, spojovací výrazy
 • Témata spojená s dětstvím, fráze vyjadřující údiv, radost, překvapení lítost a hněv
 • Události veřejného života, základní životní události
 • Svátky a oslavy, dárky, gratulace a přání, vzkazy
 • Povahové vlastnosti, mezilidské vztahy, škola a vyučování.
 • Častí lidského těla, nemoci, léky a léčebné prostředky, pohyby a cviky
 • Detektivky, záhadné a strašidelné příběhy
 • Nevšední a extrémní zážitky, slovesa vyjadřující schopnosti, dovednosti, gramatické termíny.

Učebnice: Aventura 1 a 2, Aventura 1 a 2 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

 

B1 - mírně pokročilí

Popis kurzu

B1

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • Vamos a conocernos: Hovořit o událostech ve vašem životě, zeptat se na cestu a vysvětlit, jak se dostat na určité místo, hovořit o rodině a příbuzných a učit příbuzenské vztahy, popsat vzhled osob a jejich vlastnosti
 • Me gusta hacer muchas cosas: říci, co máte rádi, co vás baví, co se vám líbí, vyjádřit jaké jsou vaše záliby ostatních, říci co a jak často děláte ve volném čase, říci co se vám líbí na druhých, vyjádřit že něco umíte nebo neumíte dělat, hovořit o tom, jaké firmy se vám líbí.
 • ¿Alguna vez has conocido a algún famoso?: vyjádřit děj, který se stal před jiným dějem minulým
 • ¿Qué le ha pasado?: vyprávět události, vyprávět smyšlené příběhy, činnosti probíhající v určitý okamžik v minulosti, myšlenky a slova, která zazněla v minulosti
 • ¿Qué pasó?: popisovat osoby, věcí a místa v minulosti, reagovat na zprávy, porovnat minulý a současný život.
 • Mirando al futuro: Můžeme jím vyjadřovat vzdálenou, ale i blízkou budoucnost, plánovanou budoucnost, plánovanou budoucnost, zkrátka všechno, co nás čeká a nemine, vlastně i pravděpodobnost či odhad, nikdy nevíme jistě, co nás čeká.
 • Cuidar el cuerpo y el espíritu: Vést neformální rozhovor, vyjádřit své pocity týkající se ostatních osob a jejich každodenních činností.
 • Hoy ceno con mi jefe: Hovořit o problémech se službami sjednanými prostřednictvím korespondence, mailu či telefonu, vyzdvihnout významné aspekty, popsat pocity a stručně ohodnotit vlastní chování i přístup ostatních.
 • ¿Habrá alguien en casa?: Vyjádřit hypotézy a domněnky týkající se záhadných událostí.
 • Tenemos nuevas noticias: chápat informace o tématech spojených s vašimi zájmy získané z článků v novinách a časopisech, z dotazníků a osobní konverzace, dělat si poznámky, žádat o vysvětlení a shrnout informace.

Gramatika:

 • Rozdíl mezi SER, ESTAR a HAY (BÝT)
 • Přídavná jména, Komparativ, srovnávání, Superlativ
 • Zájmena předmět nepřímého (předmět ve 3. P.), Neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, přivlastňovací zájmena-samostatná
 • Podstatná jména
 • Časování pravidelných slovesa, nepravidelná slovesa
 • Gustar, odiar, preferir +  infinitiv
 • vazba llevar + gerundium, estar + gerundium
 • Minulé časy (Indikativ): Imperfektum, jednoduchý, perfektum, předminulý čas-plusquamperfektum
 • Spojky
 • Předložky
 • Budoucí čas
 • Subjunktiv : přít. čas
 • Kondicionál

Slovní zásoba:

 • Fráze spojené s rezervací ubytování, hotelové služby, výrazy spojené s přípravou cesty, příd. jména popisující stavy věcí a míst.
 • Obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis
 • Výrazy pro popis životního prostředí, domácí a divoká zvířata, nálady a pocity, spojovací výrazy
 • Témata spojená s dětstvím, fráze vyjadřující údiv, radost, překvapení lítost a hněv
 • Události veřejného života, základní životní události
 • Svátky a oslavy, dárky, gratulace a přání, vzkazy
 • Povahové vlastnosti, mezilidské vztahy, škola a vyučování.
 • Častí lidského těla, nemoci, léky a léčebné prostředky, pohyby a cviky
 • Detektivky, záhadné a strašidelné příběhy
 • Nevšední a extrémní zážitky, slovesa vyjadřující schopnosti, dovednosti, gramatické termíny.

Učebnice: Sueña 2 libro del alumno (nivel medio), Sueña Cuaderno de ejercicios (pracovní sešit)

 

Individuální kurz

Popis kurzu

Individuální kurz obsahuje balíček výuky s možností výběru počtu lekcí, a to celkem 7 x 60 minut, 10 x 60 minut, 7 x 90 minut nebo 10 x 90 minut,.

Každý z nás je jiný a každému z nás vyhovuje něco jiného, a přestože naše jazyková škola IWLS, INSELSBERG & WINTON, s.r.o. nabízí skupinové kurzy, ve kterých je maximální počet osmi studentů (a nutno dodat, že se i zde snažíme zachovat maximální individuální přístup), tak někteří studenti chtějí a vyžadují z nejrůznějších důvodů individuální péči jenom sami pro sebe. Ať je to již protože se potřebují rychle připravit na přijímací řízení, do práce nebo další významné změny v životě, nebo prostě nemají čas docházet každý týden ve stejný čas do skupinového kurzu.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • Kurz je určen především pro studenty, kteří jsou časově vytížení a potřebují mít výuku v nejrůznějších časech a dnech. Naše jazyková škola IWLS umožňuje studium i o víkendu.
 • Dále pak pro studenty, kteří potřebují intenzivní individuální výuku, třeba i několik hodin denně, popřípadě celý den.
 • Individuální kurz můžete mít ve všech myslitelných úrovních a může Vás připravit na jakoukoli zkoušku či událost v pracovním či studijním životě, popřípadě na život a práci v zahraničí.
 • Pro život, studium a práci v zahraničí Vám poskytneme spoustu informací a kontaktů, jelikož všichni naši lektoři mají zkušenost se životem v zahraničí.
 • Vyučují vždy jen kvalifikovaní zkušení lektoři.

Kontaktujte nás a zajistíme Vám výuku podle Vašeho individuálního přání.

Učebnice a výukové materiály pro individuální kurz jsou ZCELA ZDARMA.