Všechny kurzy

Kód kurzuÚroveň pokročilostiTyp kurzůSemestrPobočkaDenČasPočet hodinObdobíCenaObjednat
SP256/1L1A2 – falešní začátečníciSkupinovéLetníVáclavákČtvrtek15:35-17:051618.7.2019-5.9.20192.990  2.590 
SP/790IIndividuálníIndividuální7x1,55.990 
SP/1060IIndividuálníIndividuální10x15.290 
SP/760IIndividuálníIndividuální7x13.899 
SP056/1L1A1 - úplní začátečníciSkupinovéLetníVáclavákÚterý a Čtvrtek18:45-20:151616.7.2019-8.8.20192.990  2.590 
SP/1090IIndividuálníIndividuální10x1,57.350 
Sleva

Španělština

2.590 7.350 

Detailnější popis obsahu kurzů podle stupně obtížnosti dle evropského vzdělávacího rámce naleznete níže.
Pro zvolení správné jazykové úrovně kurzu Vám rádi zašleme rozřazovací test.

Katalogové číslo: Španělština Kategorie:

A1 - úplní začátečníci

Popis kurzu

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • El primer día: rozloučit se, představit sebe i ostatní, ptát se a odpovídat na otázky týkající se jména a národnosti, poděkovat, omluvit se a zeptat se, když nerozumíte.
 • Mi clase de español: pojmenovat věci ve třídě, říci jaké jsou a jakou mají barvu, vyjádřit, co se nachází na určitém místě, říci, co děláte při hodinách španělštiny, vyjádřit proč se učíte španělsky.
 • De campo y playa: říci co děláte o prázdninách, a popsat svůj prázdninový den, popsat místo, kde trávíte prázdniny, porovnávat různá místa, říci, že je něco lepší nebo horší, vyjádřit, kde se nachází osoby, místa a věci.
 • Del trabajo a la casa: ptát se a odpovídat na otázky týkající se povolaní, vyjádřit, čím chcete být a proč, zeptat se na adresu, e-mail a telefonní číslo a poskytnout tyto údaje, počítat do 100, vykat, hovořit o počasí.
 • Estos somos nosotros: hovořit o rodině a příbuzných a učit příbuzenské vztahy, zeptat se na věk osob a říci, kolik je vám let, popsat vzhled osob a jejich vlastnosti, zeptat se a říci, co nebo kdo je NEJ, určit datum, zeptat se a říci, kdy máte narozeniny.
 • Cuestión de gustos: říci, co máte rádi, co vás baví, co se vám libí, vyjádřit jaké jsou vaše záliby ostatních, říci co a jak často děláte ve volném čase, říci co se vám líbí na druhých, vyjádřit, že něco umíte nebo neumíte dělat, hovořit o tom, jaké firmy se vám líbí.
 • De marcha por la ciudad: popsat svůj běžný den, říci co budete dělat a zeptat se na plány ostatních, zeptat se a říci, kolik je hodin, domluvit si schůzku, přijmout a odmítnout pozvání, zeptat se a říci, kdy a kde se koná určitá událost, zeptat se na cestu a vysvětlit, jak se dostat na určité místo, popsat svůj rozvrh hodin.
 • Mi casa es tu casa: pojmenovat předměty, které si sbalíte na cestu, popsat věc, kterou neumíte pojmenovat ve španělštině, určit, kde se věci nacházejí a komu patří, popsat svůj dům nebo byt a jeho jednotlivé části, mluvit o výhodách místa, kde bydlíte, přivítat návštěvu a být zdvořilým hostem, říci, že je něco dovoleno nebo zakázáno.
 • **¡Que aproveche! 😗* pojmenovat potraviny, vyprávět o svých stravovacích návycích, určit cenu a množství potravin, někomu něco poradit, přikázat a zakázat, nakoupit potraviny, objednat si v testauraci, popsat z čeho se skládá pokrm.
 • Mi álbum de viajes: říci, co jste dělali v uplynulých dnech i dříve v minulosti, vyjádřit, jak se vám líbilo to, co jste prožili, vyprávět kdy jste něco dělali naposledy.

Gramatika:

 • Výslovnost, osobní zájmena
 • pravidelné zvratné sloveso
 • nepravidelné sloveso BÝT (SER)
 • Zápor ve větě, národnost a přídavná jména obyvatelská
 • Tázací zájmena a příslovce
 • Podstatná jména, přídavná jména, Členy
 • Rozdíl mezi SER, ESTAR a HAY (BÝT)
 • Časování pravidelných sloves v přit. čase, nepravidelná slovesa, ukazovací zájmena
 • Vazba para +infinitiv
 • Zvratná zájmena
 • Tvoření ženského rodu, použití členu s podstatnými jmény určujícími povolaní
 • Vykání
 • Přivlastňovací zájmena-nesamostatná
 • Předložka DE, A, EN
 • Příslovce muy (velmi), bastante (hodně), un poco(trochu), nada (vůbec)
 • Stupňování přídavných jmen- třetí stupen
 • Slovesa Gustar, Encantar, Interesar
 • Zájmena předmět nepřímého (předmět ve 3. P.), Zájmena s předložkou, vztažné zájmeno QUE
 • Zápor ve větě – dvojí zápor
 • Ir a+ infinitiv, Tener QUE + infinitiv, Poder+ infinitiv.
 • Předložky + příslovečná určení času, Předložky se slovesem IR, Antes De/Despues De+ infinitiv
 • Neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, přivlastňovací zájmena-samostatná
 • Neosobní vazby HAY QUE, (No) se puede, Está prohibido+ infinitiv
 • Rozkazovací způsob pro 2 osobu jednotného čísla, věty zvolací, Spojka SI+ Sloveso v přítomném čase
 • Trpný rod a zvratné SE
 • Minulý čas jednoduchý (pretéritoperfecto simple, pretérito indefinido)

Slovní zásoba:

 • Pozdravy, národnosti a jazyky, země
 • Předměty ve třídě, barvy, aktivity na hodinách španělštiny
 • Prázdninové a volnočasové aktivity, části dne a každodenní činnosti, místa v přírodě a ve městě
 • Povolání a místa výkonu povolání, osobní údaje, světové strany, roční období, počasí, číslovky
 • Rodina, rodinný stav, povahové vlastnosti, měsíce, vzhled osob.
 • Záliby, zájmy, volný čas, druhy filmů
 • Místa ve městě, dopravní prostředky, předložky pro určení místa a času, orientace ve městě, kulturní události, dny v týdnu, školní předměty.
 • Části domu, nábytek, fráze používané na návštěvě
 • Ovoce, zelenina, maso, ryby, sladkosti, nápoje…., výrazy používané v restauraci a při nakupování
 • Výrazy pro hodnocení zážitků

Učebnice: Aventura 1 a Aventura 1 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

A1+ - začátečníci

Popis kurzu

A1+ Vhodné pro studenty s malou předznalostí španělštiny.

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • El primer día: rozloučit se, představit sebe i ostatní, ptát se a odpovídat na otázky týkající se jména a národnosti, poděkovat, omluvit se a zeptat se, když nerozumíte.
 • Mi clase de español: pojmenovat věci ve třídě, říci jaké jsou a jakou mají barvu, vyjádřit, co se nachází na určitém místě, říci, co děláte při hodinách španělštiny, vyjádřit proč se učíte španělsky.
 • De campo y playa: říci co děláte o prázdninách, a popsat svůj prázdninový den, popsat místo, kde trávíte prázdniny, porovnávat různá místa, říci, že je něco lepší nebo horší, vyjádřit, kde se nachází osoby, místa a věci.
 • Del trabajo a la casa: ptát se a odpovídat na otázky týkající se povolaní, vyjádřit, čím chcete být a proč, zeptat se na adresu, e-mail a telefonní číslo a poskytnout tyto údaje, počítat do 100, vykat, hovořit o počasí.
 • Estos somos nosotros: hovořit o rodině a příbuzných a učit příbuzenské vztahy, zeptat se na věk osob a říci, kolik je vám let, popsat vzhled osob a jejich vlastnosti, zeptat se a říci, co nebo kdo je NEJ, určit datum, zeptat se a říci, kdy máte narozeniny.
 • Cuestión de gustos: říci, co máte rádi, co vás baví, co se vám libí, vyjádřit jaké jsou vaše záliby ostatních, říci co a jak často děláte ve volném čase, říci co se vám líbí na druhých, vyjádřit, že něco umíte nebo neumíte dělat, hovořit o tom, jaké firmy se vám líbí.
 • De marcha por la ciudad: popsat svůj běžný den, říci co budete dělat a zeptat se na plány ostatních, zeptat se a říci, kolik je hodin, domluvit si schůzku, přijmout a odmítnout pozvání, zeptat se a říci, kdy a kde se koná určitá událost, zeptat se na cestu a vysvětlit, jak se dostat na určité místo, popsat svůj rozvrh hodin.
 • Mi casa es tu casa: pojmenovat předměty, které si sbalíte na cestu, popsat věc, kterou neumíte pojmenovat ve španělštině, určit, kde se věci nacházejí a komu patří, popsat svůj dům nebo byt a jeho jednotlivé části, mluvit o výhodách místa, kde bydlíte, přivítat návštěvu a být zdvořilým hostem, říci, že je něco dovoleno nebo zakázáno.
 • **¡Que aproveche! 😗* pojmenovat potraviny, vyprávět o svých stravovacích návycích, určit cenu a množství potravin, někomu něco poradit, přikázat a zakázat, nakoupit potraviny, objednat si v testauraci, popsat z čeho se skládá pokrm.
 • Mi álbum de viajes: říci, co jste dělali v uplynulých dnech i dříve v minulosti, vyjádřit, jak se vám líbilo to, co jste prožili, vyprávět kdy jste něco dělali naposledy.

Gramatika:

 • Výslovnost, osobní zájmena
 • pravidelné zvratné sloveso
 • nepravidelné sloveso BÝT (SER)
 • Zápor ve větě, národnost a přídavná jména obyvatelská
 • Tázací zájmena a příslovce
 • Podstatná jména, přídavná jména, Členy
 • Rozdíl mezi SER, ESTAR a HAY (BÝT)
 • Časování pravidelných sloves v přit. čase, nepravidelná slovesa, ukazovací zájmena
 • Vazba para +infinitiv
 • Zvratná zájmena
 • Tvoření ženského rodu, použití členu s podstatnými jmény určujícími povolaní
 • Vykání
 • Přivlastňovací zájmena-nesamostatná
 • Předložka DE, A, EN
 • Příslovce muy (velmi), bastante (hodně), un poco(trochu), nada (vůbec)
 • Stupňování přídavných jmen- třetí stupen
 • Slovesa Gustar, Encantar, Interesar
 • Zájmena předmět nepřímého (předmět ve 3. P.), Zájmena s předložkou, vztažné zájmeno QUE
 • Zápor ve větě – dvojí zápor
 • Ir a+ infinitiv, Tener QUE + infinitiv, Poder+ infinitiv.
 • Předložky + příslovečná určení času, Předložky se slovesem IR, Antes De/Despues De+ infinitiv
 • Neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, přivlastňovací zájmena-samostatná
 • Neosobní vazby HAY QUE, (No) se puede, Está prohibido+ infinitiv
 • Rozkazovací způsob pro 2 osobu jednotného čísla, věty zvolací, Spojka SI+ Sloveso v přítomném čase
 • Trpný rod a zvratné SE
 • Minulý čas jednoduchý (pretéritoperfecto simple, pretérito indefinido)

Slovní zásoba:

 • Pozdravy, národnosti a jazyky, země
 • Předměty ve třídě, barvy, aktivity na hodinách španělštiny
 • Prázdninové a volnočasové aktivity, části dne a každodenní činnosti, místa v přírodě a ve městě
 • Povolání a místa výkonu povolání, osobní údaje, světové strany, roční období, počasí, číslovky
 • Rodina, rodinný stav, povahové vlastnosti, měsíce, vzhled osob.
 • Záliby, zájmy, volný čas, druhy filmů
 • Místa ve městě, dopravní prostředky, předložky pro určení místa a času, orientace ve městě, kulturní události, dny v týdnu, školní předměty.
 • Části domu, nábytek, fráze používané na návštěvě
 • Ovoce, zelenina, maso, ryby, sladkosti, nápoje…., výrazy používané v restauraci a při nakupování
 • Výrazy pro hodnocení zážitků

Učebnice: Aventura 1 a Aventura 1 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

 

A2 - falešní začátečníci

Popis kurzu

A2

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • De cinco estrellas: popsat hotel, hotelové služby a pokoj, rezervovat ubytování, dávat pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích, rozumět výstražným, příkazovým a zákazovým značkám, popsat stav, ve kterém se nachází určitá věc nebo místo, požádat o pomoc a službu
 • De tiendas: Pojmenovat některé obchody a druhy zboží, počítat do milionů, pojmenovat části oblečení a hovořit o tom, co rádi nosíte, nakupovat oblečení, pracovat s webovou stránkou a nakupovat přes internet, popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit svůj názor na ně
 • **! Vaya fauna! 😗* říci co je dobré a špatné pro živ. Prostředí, říci co děláte pro životní prostředí, vyjádřit svůj názor a souhlas či nesouhlas s názory druhých, vyjádřit. Co děláte v tuto chvíli, pojmenovat, jak se cítíte, a popsat vlastní pocity a nálady.
 • Como pasa el tiempo: vyprávět o dětství a jiných obdobích života, popisovat osoby, věcí a místa v minulosti, reagovat na zprávy, porovnat minulý s současný život.
 • Lo pasado, pasado está: hovořit o některých významných historických událostech, vyprávět příhody a zážitky z minulosti, vyprávět o životě slavných osobností
 • Felicidades: hovořit o tom jak se slaví různé svátky, vyjádřit co obvykle děláte, pogratulovat a popřát vše nejlepší, vyjádřit přání a potřeby
 • Cosas del corazón: Popsat vlastnosti osob, vyjádřit co byste dělali nebo nedělali v určité situaci, hovořit o mezilidských vztazích, vyjádřit pocity, které ve vás vzbuzují různé činnosti
 • Más vale prevenir: popsat své zdravotní potíže a říci, co vás bolí, rozumět radám lékaře a všeobecným doporučením, hovořit o tom, jak pečovat o svůj vzhled
 • Menuda historia: vyprávět smyšlené příběhy, činnosti probíhající v určitý okamžik v minulosti, myšlenky a slova, která zazněla v minulosti
 • Viviendo al máximo: informovat o životních zážitcích a zkušenostech, vyjádřit přání a očekávání, hovořit o zkušenostech se studiem španělštiny

Gramatika:

 • Rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar+přid. Jméno, vazba al + inf., předložky para a por, předložka a pro vyjádření vzdálenosti, spojky pero a sino
 • Neurčitá a záporná zájmena a příslovce, předmět přímý a nepřímý, zájmena předmětu přímého a nepřímého, sloveso parecer.
 • Gerundium, estar v přít. Čase + gerundium, nepravid. Slovesa v přit. Čase prostém, sloveso estar+ přídavné jméno (stavy osob)
 • Imperfektum, slovesné vazby s infinitivem, tvoření příslovcí,
 • Minulý čas jednoduchý, použití minulého času jednoduchého a imperfekta
 • Vazba soler + infinitive, subjunktiv v přítomném čase
 • Podmiňovací způsob a jeho použití, neurčité zájmeno cualquiera, předložkové vazby sloves a přídavných jmen.
 • Rozkazovací způsob, zvratná slovesa, sloveso ser a estar + přídavné jméno, gerundium pro vyjádření způsobu a současně probíhajících dějů.
 • Estar v imperfektum + gerundium, imperfektum v nepřímé řeči, člen
 • Složený čas minulý, použití subjunktivu, slovesa venir – ir, traer-llevar, vazba llevar + gerundium, absolutní superlativ (isimo), tvoření zdrobnělin (ito)

Slovní zásoba:

 • Fráze spojené s rezervací ubytování, hotelové služby, výrazy spojené s přípravou cesty, příd. jména popisující stavy věcí a míst.
 • Obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis
 • Výrazy pro popis životního prostředí, domácí a divoká zvířata, nálady a pocity, spojovací výrazy
 • Témata spojená s dětstvím, fráze vyjadřující údiv, radost, překvapení lítost a hněv
 • Události veřejného života, základní životní události
 • Svátky a oslavy, dárky, gratulace a přání, vzkazy
 • Povahové vlastnosti, mezilidské vztahy, škola a vyučování.
 • Častí lidského těla, nemoci, léky a léčebné prostředky, pohyby a cviky
 • Detektivky, záhadné a strašidelné příběhy
 • Nevšední a extrémní zážitky, slovesa vyjadřující schopnosti, dovednosti, gramatické termíny.

Učebnice: Aventura 1 a 2, Aventura 1 a 2 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

 

A2+ - před - mírně pokročilí

Popis kurzu

A2+

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • De cinco estrellas: popsat hotel, hotelové služby a pokoj, rezervovat ubytování, dávat pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích, rozumět výstražným, příkazovým a zákazovým značkám, popsat stav, ve kterém se nachází určitá věc nebo místo, požádat o pomoc a službu
 • De tiendas: Pojmenovat některé obchody a druhy zboží, počítat do milionů, pojmenovat části oblečení a hovořit o tom, co rádi nosíte, nakupovat oblečení, pracovat s webovou stránkou a nakupovat přes internet, popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit svůj názor na ně
 • **! Vaya fauna! 😗* říci co je dobré a špatné pro živ. Prostředí, říci co děláte pro životní prostředí, vyjádřit svůj názor a souhlas či nesouhlas s názory druhých, vyjádřit. Co děláte v tuto chvíli, pojmenovat, jak se cítíte, a popsat vlastní pocity a nálady.
 • Como pasa el tiempo: vyprávět o dětství a jiných obdobích života, popisovat osoby, věcí a místa v minulosti, reagovat na zprávy, porovnat minulý s současný život.
 • Lo pasado, pasado está: hovořit o některých významných historických událostech, vyprávět příhody a zážitky z minulosti, vyprávět o životě slavných osobností
 • Felicidades: hovořit o tom jak se slaví různé svátky, vyjádřit co obvykle děláte, pogratulovat a popřát vše nejlepší, vyjádřit přání a potřeby
 • Cosas del corazón: Popsat vlastnosti osob, vyjádřit co byste dělali nebo nedělali v určité situaci, hovořit o mezilidských vztazích, vyjádřit pocity, které ve vás vzbuzují různé činnosti
 • Más vale prevenir: popsat své zdravotní potíže a říci, co vás bolí, rozumět radám lékaře a všeobecným doporučením, hovořit o tom, jak pečovat o svůj vzhled
 • Menuda historia: vyprávět smyšlené příběhy, činnosti probíhající v určitý okamžik v minulosti, myšlenky a slova, která zazněla v minulosti
 • Viviendo al máximo: informovat o životních zážitcích a zkušenostech, vyjádřit přání a očekávání, hovořit o zkušenostech se studiem španělštiny

Gramatika:

 • Rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar+přid. Jméno, vazba al + inf., předložky para a por, předložka a pro vyjádření vzdálenosti, spojky pero a sino
 • Neurčitá a záporná zájmena a příslovce, předmět přímý a nepřímý, zájmena předmětu přímého a nepřímého, sloveso parecer.
 • Gerundium, estar v přít. Čase + gerundium, nepravid. Slovesa v přit. Čase prostém, sloveso estar+ přídavné jméno (stavy osob)
 • Imperfektum, slovesné vazby s infinitivem, tvoření příslovcí,
 • Minulý čas jednoduchý, použití minulého času jednoduchého a imperfekta
 • Vazba soler + infinitive, subjunktiv v přítomném čase
 • Podmiňovací způsob a jeho použití, neurčité zájmeno cualquiera, předložkové vazby sloves a přídavných jmen.
 • Rozkazovací způsob, zvratná slovesa, sloveso ser a estar + přídavné jméno, gerundium pro vyjádření způsobu a současně probíhajících dějů.
 • Estar v imperfektum + gerundium, imperfektum v nepřímé řeči, člen
 • Složený čas minulý, použití subjunktivu, slovesa venir – ir, traer-llevar, vazba llevar + gerundium, absolutní superlativ (isimo), tvoření zdrobnělin (ito)

Slovní zásoba:

 • Fráze spojené s rezervací ubytování, hotelové služby, výrazy spojené s přípravou cesty, příd. jména popisující stavy věcí a míst.
 • Obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis
 • Výrazy pro popis životního prostředí, domácí a divoká zvířata, nálady a pocity, spojovací výrazy
 • Témata spojená s dětstvím, fráze vyjadřující údiv, radost, překvapení lítost a hněv
 • Události veřejného života, základní životní události
 • Svátky a oslavy, dárky, gratulace a přání, vzkazy
 • Povahové vlastnosti, mezilidské vztahy, škola a vyučování.
 • Častí lidského těla, nemoci, léky a léčebné prostředky, pohyby a cviky
 • Detektivky, záhadné a strašidelné příběhy
 • Nevšední a extrémní zážitky, slovesa vyjadřující schopnosti, dovednosti, gramatické termíny.

Učebnice: Aventura 1 a 2, Aventura 1 a 2 Cuaderno del alumno (pracovní sešit)

 

B1 - mírně pokročilí

Popis kurzu

B1

Cíl kurzu

 • Rozmluvit Vás.
 • Prohloubit solidní znalosti všeobecné španělštiny
 • Máte skvělou šanci pracovat na španělštině, a tím si vylepšit Vaše šance na trhu práce.
 • Stejně tak Vás potěší, když se domluvíte ve Španělsku a v Jižní Americe.
 • Po kurzu dokážete zvládnout i mezinárodně uznávané zkoušky, studovat a pracovat ve španělsky mluvících zemích.

Obsah kurzu

Probíraná témata:

 • Vamos a conocernos: Hovořit o událostech ve vašem životě, zeptat se na cestu a vysvětlit, jak se dostat na určité místo, hovořit o rodině a příbuzných a učit příbuzenské vztahy, popsat vzhled osob a jejich vlastnosti
 • Me gusta hacer muchas cosas: říci, co máte rádi, co vás baví, co se vám líbí, vyjádřit jaké jsou vaše záliby ostatních, říci co a jak často děláte ve volném čase, říci co se vám líbí na druhých, vyjádřit že něco umíte nebo neumíte dělat, hovořit o tom, jaké firmy se vám líbí.
 • ¿Alguna vez has conocido a algún famoso?: vyjádřit děj, který se stal před jiným dějem minulým
 • ¿Qué le ha pasado?: vyprávět události, vyprávět smyšlené příběhy, činnosti probíhající v určitý okamžik v minulosti, myšlenky a slova, která zazněla v minulosti
 • ¿Qué pasó?: popisovat osoby, věcí a místa v minulosti, reagovat na zprávy, porovnat minulý a současný život.
 • Mirando al futuro: Můžeme jím vyjadřovat vzdálenou, ale i blízkou budoucnost, plánovanou budoucnost, plánovanou budoucnost, zkrátka všechno, co nás čeká a nemine, vlastně i pravděpodobnost či odhad, nikdy nevíme jistě, co nás čeká.
 • Cuidar el cuerpo y el espíritu: Vést neformální rozhovor, vyjádřit své pocity týkající se ostatních osob a jejich každodenních činností.
 • Hoy ceno con mi jefe: Hovořit o problémech se službami sjednanými prostřednictvím korespondence, mailu či telefonu, vyzdvihnout významné aspekty, popsat pocity a stručně ohodnotit vlastní chování i přístup ostatních.
 • ¿Habrá alguien en casa?: Vyjádřit hypotézy a domněnky týkající se záhadných událostí.
 • Tenemos nuevas noticias: chápat informace o tématech spojených s vašimi zájmy získané z článků v novinách a časopisech, z dotazníků a osobní konverzace, dělat si poznámky, žádat o vysvětlení a shrnout informace.

Gramatika:

 • Rozdíl mezi SER, ESTAR a HAY (BÝT)
 • Přídavná jména, Komparativ, srovnávání, Superlativ
 • Zájmena předmět nepřímého (předmět ve 3. P.), Neurčitá zájmena, zájmena přímého předmětu, přivlastňovací zájmena-samostatná
 • Podstatná jména
 • Časování pravidelných slovesa, nepravidelná slovesa
 • Gustar, odiar, preferir +  infinitiv
 • vazba llevar + gerundium, estar + gerundium
 • Minulé časy (Indikativ): Imperfektum, jednoduchý, perfektum, předminulý čas-plusquamperfektum
 • Spojky
 • Předložky
 • Budoucí čas
 • Subjunktiv : přít. čas
 • Kondicionál

Slovní zásoba:

 • Fráze spojené s rezervací ubytování, hotelové služby, výrazy spojené s přípravou cesty, příd. jména popisující stavy věcí a míst.
 • Obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis
 • Výrazy pro popis životního prostředí, domácí a divoká zvířata, nálady a pocity, spojovací výrazy
 • Témata spojená s dětstvím, fráze vyjadřující údiv, radost, překvapení lítost a hněv
 • Události veřejného života, základní životní události
 • Svátky a oslavy, dárky, gratulace a přání, vzkazy
 • Povahové vlastnosti, mezilidské vztahy, škola a vyučování.
 • Častí lidského těla, nemoci, léky a léčebné prostředky, pohyby a cviky
 • Detektivky, záhadné a strašidelné příběhy
 • Nevšední a extrémní zážitky, slovesa vyjadřující schopnosti, dovednosti, gramatické termíny.

Učebnice: Sueña 2 libro del alumno (nivel medio), Sueña Cuaderno de ejercicios (pracovní sešit)

 

Individuální kurz

Popis kurzu

Individuální kurz obsahuje balíček výuky s možností výběru počtu lekcí, a to celkem 7 x 60 minut, 10 x 60 minut, 7 x 90 minut nebo 10 x 90 minut,.

Každý z nás je jiný a každému z nás vyhovuje něco jiného, a přestože naše jazyková škola IWLS, INSELSBERG & WINTON, s.r.o. nabízí skupinové kurzy, ve kterých je maximální počet osmi studentů (a nutno dodat, že se i zde snažíme zachovat maximální individuální přístup), tak někteří studenti chtějí a vyžadují z nejrůznějších důvodů individuální péči jenom sami pro sebe. Ať je to již protože se potřebují rychle připravit na přijímací řízení, do práce nebo další významné změny v životě, nebo prostě nemají čas docházet každý týden ve stejný čas do skupinového kurzu.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • Kurz je určen především pro studenty, kteří jsou časově vytížení a potřebují mít výuku v nejrůznějších časech a dnech. Naše jazyková škola IWLS umožňuje studium i o víkendu.
 • Dále pak pro studenty, kteří potřebují intenzivní individuální výuku, třeba i několik hodin denně, popřípadě celý den.
 • Individuální kurz můžete mít ve všech myslitelných úrovních a může Vás připravit na jakoukoli zkoušku či událost v pracovním či studijním životě, popřípadě na život a práci v zahraničí.
 • Pro život, studium a práci v zahraničí Vám poskytneme spoustu informací a kontaktů, jelikož všichni naši lektoři mají zkušenost se životem v zahraničí.
 • Vyučují vždy jen kvalifikovaní zkušení lektoři.

Kontaktujte nás a zajistíme Vám výuku podle Vašeho individuálního přání.

Učebnice a výukové materiály pro individuální kurz jsou ZCELA ZDARMA.