Všechny kurzy

Kód kurzuÚroveň pokročilostiTyp kurzůSemestrPobočkaDenČasPočet hodinObdobíCenaObjednat
FR/760IIndividuálníIndividuální7x1Kdykoliv3.899 
FR/790IIndividuálníIndividuální7x1,5Kdykoliv5.350 
FR/1060IIndividuálníIndividuální10x1Kdykoliv5.290 
FR/1090IIndividuálníIndividuální10x1,5Kdykoliv7.350 

Francouzština

3.899 7.350 

Detailnější popis obsahu kurzů podle stupně obtížnosti dle evropského vzdělávacího rámce naleznete níže.
Pro zvolení správné jazykové úrovně kurzu Vám rádi zašleme rozřazovací test.

Katalogové číslo: Francouzština Kategorie:

A1 - úplní začátečníci

Popis kurzu

A1: Výhody kurzu

 • porozumění základům jazyka
 • rychlé osvojení zvukové podoby mluveného jazyka
 • srozumitelná forma výuky francouzské abecedy a hlavních rysů pravopisu
 • důraz na získání základů praktické slovní zásoby
 • při výuce je kladen důraz na porozumění mluvené řeči
 • malé skupiny účastníků
 • součástí výuky jsou zábavná interaktivní cvičení

Náplň a obsah kurzu

Seznámíme Vás se specifiky francouzštiny od základů pravopisu, druhů slabik a intonace řeči až po správnou výslovnost a praktické využití nejběžnější slovní zásoby. Cílem kurzu je příprava na běžnou každodenní komunikaci.

Proč si vybrat tento kurz

Pomůžeme Vám se vším, co patří k základům tohoto jazyka. V prvních 4 lekcích je kladen velký důraz na osvojení si správné výslovnosti, nejdůležitějších podstatných a přídavných jmen a časování nejpoužívanějších sloves tak, abyste byli schopni co nejdříve sestavit své první věty ve francouzštině. Během kurzu je v rámci výuky vyžadována zpětná vazba od studentů s cílem zjistit, která část probírané látky činí studentům potíže a mohlo tak dojít ke zlepšení v dané oblasti.

Pro koho je kurz určen

Pro studenty všech věkových kategorií, kteří se rozhodli začít studovat francouzštinu. Nad rámec výuky jsou studentům poskytovány odkazy na nejrůznější audiovizuální cvičení, aby v případě zájmu mohli při studiu postupovat rychlejším tempem.

Cíl kurzu

Zbavit se strachu a naučit se bez zábran komunikovat v cizím jazyce. V případě píle při studiu a vaší spokojenosti s náplní lekcí se s vámi rádi uvidíme ve vyšších úrovních.

 

A1+ - začátečníci

Popis kurzu

Výhody kurzu

 • porozumění základům jazyka
 • rychlé osvojení zvukové podoby mluveného jazyka
 • srozumitelná forma výuky francouzské abecedy a hlavních rysů pravopisu
 • důraz na získání základů praktické slovní zásoby
 • při výuce je kladen důraz na porozumění mluvené řeči
 • malé skupiny účastníků
 • součástí výuky jsou zábavná interaktivní cvičení

Náplň a obsah kurzu

Seznámíme Vás se specifiky francouzštiny od základů pravopisu, druhů slabik a intonace řeči až po správnou výslovnost a praktické využití nejběžnější slovní zásoby. Cílem kurzu je příprava na běžnou každodenní komunikaci.

Proč si vybrat tento kurz

Pomůžeme Vám se vším, co patří k základům tohoto jazyka. V prvních 4 lekcích je kladen velký důraz na osvojení si správné výslovnosti, nejdůležitějších podstatných a přídavných jmen a časování nejpoužívanějších sloves tak, abyste byli schopni co nejdříve sestavit své první věty ve francouzštině. Během kurzu je v rámci výuky vyžadována zpětná vazba od studentů s cílem zjistit, která část probírané látky činí studentům potíže a mohlo tak dojít ke zlepšení v dané oblasti.

Pro koho je kurz určen

Pro studenty všech věkových kategorií, kteří se rozhodli začít studovat francouzštinu. Nad rámec výuky jsou studentům poskytovány odkazy na nejrůznější audiovizuální cvičení, aby v případě zájmu mohli při studiu postupovat rychlejším tempem.

Cíl kurzu

Zbavit se strachu a naučit se bez zábran komunikovat v cizím jazyce. V případě píle při studiu a vaší spokojenosti s náplní lekcí se s vámi rádi uvidíme ve vyšších úrovních.

 

A2 - falešní začátečníci

Popis kurzu

A2: Výhody kurzu

 • zábavná a srozumitelná forma výuky
 • pomůžeme vám rozšířit stávající základy jazyka
 • rozšiřování slovní zásoby z přidělených konverzačních okruhů i dle výběru studentů
 • důraz je kladen na schopnost plynule komunikovat francouzsky
 • kurzy jsou svým obsahem vhodné pro mládež i dospělé
 • výuka probíhá v malých skupinkách studentů

Náplň a obsah kurzu

V začátku kurzu si prohloubíme znalosti ze základů pravopisu, správné výslovnosti a využití slovní zásoby v každodenní komunikaci. Poté přijde na řadu i gramatika: pravidla francouzského slovosledu, správného užívání rodu podstatných jmen a základy tvarosloví. V oblasti slovní zásoby se zaměříme na její rozšiřování z běžných oblastí každodenního života: rodina, bydlení, zdraví, škola, zaměstnání, cestování, bydlení, potraviny a jídlo a pití.

Proč si vybrat tento kurz

Pomůžeme Vám se vším, co patří k základům úrovně A2. Velký důraz je kladen na pestrost výuky se zařazením nejrůznějších interaktivních cvičení. Během kurzu se snažíme získat zpětnou vazbu od studentů s cílem zjistit, která část probírané látky činí studentům největší potíže a mohlo tak dojít ke zlepšení v dané oblasti.

Pro koho je kurz určen

Pro studenty všech věkových kategorií – falešné začátečníky, kteří si chtějí oživit základy jazyka. Nad rámec výuky jsou studentům poskytovány odkazy na nejrůznější audiovizuální cvičení, aby v případě zájmu mohli při studiu postupovat rychlejším tempem.

Cíl kurzu

Naučit studenty plynule komunikovat v francouzsky v rámci nejpoužívanější slovní zásoby. V případě píle při studiu a vaší spokojenosti s náplní lekcí se s vámi rádi uvidíme ve vyšších úrovních.

B1 - mírně pokročilí

Popis kurzu

B1: Výhody kurzu

 • zábavná a srozumitelná forma výuky
 • pomůžeme vám rozšířit stávající základy jazyka
 • příjemná komunikativní forma výuky
 • rozšiřování slovní zásoby z přidělených konverzačních okruhů i dle výběru studentů
 • důraz je kladen na schopnost plynule komunikovat francouzsky a zlepšit pravopis
 • kurzy jsou svým obsahem vhodné pro mládež i dospělé
 • výuka probíhá v malých skupinkách studentů

Náplň a obsah kurzu

Na začátku kurzu se zaměříme na dokonalé osvojení základní slovní zásoby z těchto konverzačních okruhů: rodina, tělesné a duševní vlastnosti, bydlení, oblékání, potraviny, cestování, zaměstnání, škola, zdraví a počasí + roční období. Zopakujeme si rozdíly v užívání členů, číslovek a postavení přídavného jména ve větě. Poté přijde na řadu správné používání osobních, přivlastňovacích, ukazovacích, vztažných a neurčitých zájmen a užití trpného rodu. Z jednotlivých časů bude do výuky zařazen budoucí čas prostý, minulý čas složený a imperfektum. Součástí lekcí jsou i konverzační cvičení, kterým je věnováno minimálně 30% z celkové délky lekcí.

Proč si vybrat tento kurz

Pomůžeme Vám dostat se na vámi požadovanou úroveň jazyka. Gramatika tvoří velkou část lekce, nicméně důraz je kladen především na schopnost plynule komunikovat francouzsky. Z tohoto důvodu jsou součástí kurzu i poslechová cvičení a konverzace nad zvolenými tématy.

Pro koho je kurz určen

Pro studenty všech věkových kategorií, kteří plavou v gramatice a chtějí si výrazně rozšířit stávající slovní zásobu.

Cíl kurzu

Naučit studenty plynule komunikovat v francouzsky v rámci základní slovní zásoby a dokonale si osvojit základní gramatická pravidla. V případě píle při studiu a vaší spokojenosti s náplní lekcí se s vámi rádi uvidíme ve vyšších úrovních.

 

Individuální kurz

Popis kurzu

Individuální kurz obsahuje balíček výuky s možností výběru počtu lekcí, a to celkem 7 x 60 minut, 10 x 60 minut, 7 x 90 minut nebo 10 x 90 minut,.

Každý z nás je jiný a každému z nás vyhovuje něco jiného, a přestože naše jazyková škola IWLS, INSELSBERG & WINTON, s.r.o. nabízí skupinové kurzy, ve kterých je maximální počet osmi studentů (a nutno dodat, že se i zde snažíme zachovat maximální individuální přístup), tak někteří studenti chtějí a vyžadují z nejrůznějších důvodů individuální péči jenom sami pro sebe. Ať je to již protože se potřebují rychle připravit na přijímací řízení, do práce nebo další významné změny v životě, nebo prostě nemají čas docházet každý týden ve stejný čas do skupinového kurzu.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 • Kurz je určen především pro studenty, kteří jsou časově vytížení a potřebují mít výuku v nejrůznějších časech a dnech. Naše jazyková škola IWLS umožňuje studium i o víkendu.
 • Dále pak pro studenty, kteří potřebují intenzivní individuální výuku, třeba i několik hodin denně, popřípadě celý den.
 • Individuální kurz můžete mít ve všech myslitelných úrovních a může Vás připravit na jakoukoli zkoušku či událost v pracovním či studijním životě, popřípadě na život a práci v zahraničí.
 • Pro život, studium a práci v zahraničí Vám poskytneme spoustu informací a kontaktů, jelikož všichni naši lektoři mají zkušenost se životem v zahraničí.
 • Vyučují vždy jen kvalifikovaní zkušení lektoři.

Kontaktujte nás a zajistíme Vám výuku podle Vašeho individuálního přání.

Učebnice a výukové materiály pro individuální kurz jsou ZCELA ZDARMA.